Pozemek na výstavbu - Pasohlávky

Číslo zakázky: 
901 001
Typ zakázky: 
Prodej
Lokalita: 
Pasohlávky
Plocha: 
9010 m2
Stav: 
Aktivní
Cena: 
info v RK
Vyřizuje: 
Ing. Soňa Pavlincová
mobil: 722 720 615
email: pavlincova@seznam.cz

S výhradním zastoupením majitele nabízíme zajímavé pozemky pro výstavbu v blízkosti obce Pasohlávky s krásným výhledem na celou Pálavu, Novomlýnské nádrže a okolí. Tyto pozemky jsou v těsném sousedství plánovaných lázní, jsou tedy velmi lukrativní investicí. Pozemek je vhodný jak pro developerskou společnost, která by může vystavět až několik nemovitostí nebo jako investice. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru ve velmi mírném svahu, který je složen ze dvou parcel. IS jsou u pozemku. Parcela o výměře 8.785 m2 je v ploše SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ.

Hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové domy), pozemky pro občanské vybavení místního významu. 

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti nepřesahující potřebu dané plochy (doporučuje se volit více malých parkovišť do 20 parkovacích míst), garáže o kapacitě nepřesahující potřebu dané plochy, plochy technického zázemí obce (parkování a garážování automobilů všeho druhu a strojů, uložení materiálu), vinné sklepy.

Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v obytném území, a za podmínky vyřešení nároků na parkování vozidel bez zatěžování veřejných prostranství.

Vybavenost pro motoristy –za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, tj. pokud vliv na životní prostředí nepřesáhne na hranicích jejich pozemku hygienické limity.

Podmínky prostorového uspořádání: Připouští se zástavba o výšce do dvou nadzemních podlaží. Zástavba nesmí narušit architektonickou jednotu celku (souvislou zástavbu ulice). Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6 u stávajících (stabilizovaných) ploch a KZP=0,5 u ploch návrhových (zastavitelných).

Na pozemky je zpracovaná územní studie, kterou je možné zájemci na vyžádání zaslat. Celková plocha pozemku 9010 m2.